• anh_bia_1_110cb62bb0
ĐC: Thôn 3 Đông Mỹ, Huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội