giáo Nguyễn Ngọc

Trình độ: Đại học phạm giáo dục mầm non

- Công tác từ năm 2011;

- giáo năng động, nhiệt tình, tích cực đổi mới trong giảng dạy, được phụ huynh tin yêu;

- Thành tích: Nhiều năm liền đạt: Giáo viên giỏicấp huyện, “Chiến sỹ thi đuacấp sở, “Sáng kiến kinh nghiệmcấp huyện, thư chi đoànHoàn thành xuất sắc nhiệm vụnăm 2020.