Nguyễn Thị Thu HườngHiệu trưởng

Trình độ: Đại học phạm giáo dục mầm non

Thạc sỹ quản giáo dục

- hiệu trưởng năng động, sáng tạo, luôn tích cực đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều chỉnh các hoạt động của nhà trường;
- Hơn 20 năm trong nghề, luôn nhiệt tình, tâm huyết đóng góp nhiều cho sự nghiệp giáo dục với những thành tích nổi bật như đạtGiáo viên giỏicấp thành phố, nhiều năm liền đạtChiến sỹ thi đuacấp sở;
- Trong công tác, cũng nhận được nhiều giấy khen các cấp nhưĐảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, “Người tốt - Việc tốt”, “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”…

- đã nhiều cải tiến trong lĩnh vực quản 07 sáng kiến kinh nghiệm cấp thành phố được áp dụng hiệu quả trong nhà trường một số đã được giới thiệu để các sở mầm non ngoài nhà trường áp dụng.

 

Nguyễn Thị Mai – Phó hiệu trưởng

Trình độ: Đại học phạm giáo dục mầm non

Chứng chỉ quản giáo dục

- phó hiệu trưởng phụ trách công tác chăm sóc nuôi dưỡng. thường thay đổi thực đơn của trẻ phù hợp với mùa, kết hợp với giáo viên nhân viên nuôi dưỡng để thể tạo ra những mon ăn ngon, phù hợp với khẩu vị sở thích của trẻ;
- Hơn 30 năm trong nghề đã đóng góp nhiều cho sự nghiệp giáo dục với những thành tích nổi bật như nhiều năm liền đạtGiáo viên giỏicấp huyện, “Lao động giỏi”, “Giấy khen hoàn thành tốt nhiệm vụ”;
- Các thành tích khác: “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, “Công đoàn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”…