TỔ NUÔI DƯỠNG

TRƯỜNG MẦM NON B XÃ ĐÔNG MỸ

 

       Nhân viên nuôi dưỡng của nhà trường hàng năm được khám sức khỏe và tập huấn về VSATTP. 100% nhân viên nuôi dưỡng có bằng tốt  nghiệp CĐNĂ và TCNĂ, thường xuyên sưu tầm tìm hiểu để chế biến được những món ăn ngon hấp dẫn, đảm bảo dinh dưỡng cân đối cho trẻ.

       Nuôi dưỡng trẻ là một trong những công việc chính của trường MN B xã Đông Mỹ, vì tập tập thể cô nuôi luôn quyết tâm thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng mang tính khoa học và đảm bảo, theo đúng qui trình, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, cải tiến chế biến các món ăn phù hợp với khẩu vị và độ tuổi của trẻ, theo dõi tình hình sức khỏe của trẻ để điều chỉnh chế độ ăn uống và tổ chức tốt bữa ăn cho trẻ.