TỔ VĂN PHÒNG TRƯỜNG MẦM NON B XÃ ĐÔNG MỸ

 

  • Tổ văn phòng: gồm có 5 thành viên
  • Giới tính: nữ 2 

         + Trong đó: có 01 nhân viên kế toán –  01 nhân viên Y tế là viên chức, 03 nhân viên là bảo vệ  hợp đồng 68         Hoạt động tổ văn phòng khá phong phú và phức tạp bởi vì mỗi người giữ một trọng trách và lĩnh vực khác nhau như: kế toán, thủ quỹ, văn thư, y tế,  bảo vệ. Tổ văn phòng sinh hoạt họp định kì theo tháng.

         Ngoài các nhiệm vụ chính theo quyết định phân công nhiệm vụ của Hiệu trưởng các thành viên tổ văn phòng có ý thức tự giác tham gia các hoạt động của các đoàn thể và các nhiệm vụ đột xuất do lãnh đạo phân công, làm tốt công tác được giao, hỗ trợ các công chức khác hoàn thành nhiệm vụ; 

         Phát huy tinh thần chủ động sáng tạo trong công việc, kịp thời đề xuất ý kiến cải tiến công việc, có khó khăn vướng mắc phải báo cáo lãnh đạo giải quyết. Vì vậy, tính chất công việc của từng thành viên trong tổ có khác nhau, nhưng các thành viên trong tổ văn phòng đều có ý thức và quyết tâm cao để hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách hiệu quả nhất, góp phần vào việc vận hành có hiệu quả bộ máy của nhà tr­ường, xác định rất rõ tinh thần phục vụ, bằng kết quả công việc.

         Với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Ban giám hiệu nhà trường, với sự đoàn kết nỗ lực không ngừng của các thành viên trong tổ và sự hỗ trợ của tập thể CB-GV-NV nhà trường, tổ Văn phòng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong các năm qua, các thành viên trong tổ đều được công nhận lao động tiên tiến. Tập thể tổ quyết tâm giữ vững các danh hiệu thi đua và luôn thể hiện rõ mình là cánh tay đắc lực trong  nhà trường