Với phương châm: Giáo viên mầm non - là người thấy đầu tiên, là người dạy cho trẻ những bài học đầu đời, cũng như ươm mầm nhân cách cho trẻ. Các đồng chí giáo viên trong khối nhà trẻ năm học 2021 - 2022 quyết tâm phấn đấu 3 chữ yên: " Phấn đấu sao cho trẻ em đến trường được yên vui, thầy cô công tác được yên tâm, cha mẹ gửi con được yên lòng". Với tinh thần dành tất cả những gì tốt đẹp cho các con thân yêu.