TỔ CHUYÊN MÔN: KHỐI MẪU GIÁO NHỠ (4-5 TUỔI)

NĂM HỌC 2021-2022

           Khối mẫu giáo 4-5 tuổi gồm có 5 giáo viên. Các giáo viên trong khối đều có trình độ chuyên môn trên chuẩn, trong đó 12/12 cô có trình độ ĐHSP . Năng nổ nhiệt tình, có tinh thần học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và đã đạt được những thành tích đáng khích lệ trong nhiều năm qua

          Qua nhiều năm hoạt động, khối mẫu giáo nhỡ chúng tôi đã đóng góp cho trường những thành quả đáng khích lệ, đó cũng là những nổ lực đáng được trân trọng. Từ kết quả ấy, đã đem lại niềm vui, nguồn động viên cho các cháu tham gia, tạo phấn chấn cho giáo viên trong khối và sự tin tưởng của phụ huynh. 

Với sự nổ lực phấn đấu như hiện nay, khối mẫu giáo nhỡ 4-5 tuổi chúng tôi sẽ ngày càng mạnh hơn, vững vàng hơn. Và với tất cả lòng nhiệt tình cùng sự tâm huyết với nghề, những thành viên khối mẫu giáo nhỡ 4 - 5 tuổi xin được góp thêm hương sắc cho trường trong cuộc hành trình tiếp nối hôm nay và mai sau.