TỔ CHUYÊN MÔN KHỐI MẪU GIÁO NHỠ 

NĂM HỌC 2022 - 2023

 

Năm học 2022 - 2023 là một năm học với nhiều khởi sắc mới khi mà dịch bệnh đã được đẩy lùi. Cô và trẻ lại được hân hoan vui bước tới trường. Hòa nhịp trong niềm vui ấy là trách nhiệm, sứ mệnh của tổ chuyên môn khối MGN vẫn luôn là một khối đoàn kết thống nhất và tràn đầy tâm huyết yêu nghề mến trẻ. Tổ có 04 đồng chí giáo viên đảm nhiệm công tác nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ từ 4 - 5 tuổi, giúp trẻ phát triển toàn diện về tất cả các mặt: đạo đức, trí tuệ, thể lực, thẩm mỹ, tình cảm xã hội và một số kỹ năng phòng chống dịch bệnh, kỹ năng tự phục vụ cho trẻ. Bên cạnh đó các thành viên trong tổ đều thực hiện tốt các phong trào thi đua và nhiệm vụ đổi mới khác trong nhà trường để phù hợp với tình hình dịch bệnh.

          Các đồng chí giáo viên khối MGN luôn học tập nâng cao nhận thức, rèn luyện tư cách, phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng; Không vi phạm vào đạo đức nhà giáo; Xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, xây dựng các mối quan hệ ứng xử thân thiện giữa các thành viên trong nhà trường cũng như với phụ huynh học sinh.

        Luôn chú trọng giáo dục cho trẻ kỹ năng tự phục vụ, kỹ năng phòng chống dịch, những kỹ năng sống cần thiết phù hợp độ tuổi và nề nếp thói quen tốt cho trẻ cả ở lớp cũng như ở nhà. Bên cạnh đó các cô thực hiện tốt việc xây dựng môi trường học tập xanh - sạch - đẹp, an toàn, tổ chức nhiều trò chơi vận động cho trẻ tham gia, luôn tăng cường lượng vận động cho trẻ hoạt động. Thực hiện chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo vệ sức khỏe, bảo đảm an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần, phòng tránh thương tích, dịch bệnh cho trẻ.

        Tổ luôn duy trì các buổi sinh hoạt chuyên môn và sinh hoạt tổ theo định kỳ 2 lần/tháng. Mỗi buổi họp tổ các đồng chí giáo viên luôn có ý thức tự học, rèn luyện, luôn chia sẻ và quan tân giúp đỡ nhau trong công tác chuyên môn, trao đổi về cách lập KHGD và phương pháp dạy STEAM, MONTESSORI, các cách làm video sau khi được bồi dưỡng chuyên môn. Thảo luận rút kinh nghiệm về bài học BDTX sau khi học xong, vận dụng kiến thức đã học vào công tác chăm sóc giáo dục trẻ.

​​​​​​         Hàng ngày các cô luôn tuyên truyền, trao đổi kiến thức chăm sóc nuôi dưỡng trẻ cho các bậc phụ huynh và cộng đồng bằng nhiều hình thức khác nhau, để cùng phối hợp với phụ huynh chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.

          Qua nhiều năm hoạt động, tổ đã đóng góp cho trường những thành tích đáng khích lệ, đó cũng là những nỗ lực đáng được trân trọng của các thành viên trong tổ. Khối MGN sẽ luôn cố gắng sáng tạo, học tập và phấn đấu để thực hiện tốt những nhiệm vụ của phòng, của trường giao trong năm học 2022 - 2023.