TỔ CHUYÊN MÔN KHỐI MẪU GIÁO BÉ 

 TRƯỜNG MẦM NON B XÃ ĐÔNG MỸ - NĂM HỌC 2021-2022

 Năm học 2021-2022 một năm học đặc biệt với nhiều thay đổi do dịch Covid 19 đang diễn biến phức tạp.  Trường mầm non B xã Đông Mỹ bước vào một năm học mới với đầy khó khăn và thách thức. Nhưng tổ chuyên môn khối MGB vẫn luôn là một khối đoàn kết thống nhất và chàn đầy tâm huyết yêu nghề mến trẻ. Tổ có 4 đồng chí giáo viên đảm nhiệm công tác nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ từ 3 - 4 tuổi, giúp trẻ phát triển toàn diện về tất cả các mặt: đạo đức, trí tuệ, thể lực, thẩm mỹ, tình cảm xã hội và một số kỹ năng phòng chống dịch bệnh, kỹ năng tự phục vụ cho trẻ. Bên cạnh đó các thành viên trong tổ đều thực hiện tốt các phong trào thi đua và nhiệm vụ đổi mới khác trong nhà trường để phù hợp với tình hình dịch bệnh.

          Các đồng chí giáo viên khối MGB luôn học tập nâng cao nhận thức, rèn luyện tư cách, phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng; Không vi phạm vào đạo đức nhà giáo; Xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, xây dựng các mối quan hệ ứng xử thân thiện giữa các thành viên trong nhà trường. Tịch cực học tập công nghệ và các phần mềm để ứng dụng xây dựng video gửi đến cho phụ huynh kết hợp hưỡng dẫn trẻ trong khi nghỉ dịch tại nhà.

Luôn chú trọng giáo dục cho trẻ kỹ năng tự phục vụ, kỹ năng phòng chống dịch, những kỹ năng sống cần thiết phù hợp độ tuổi và nề nếp thói quen tốt cho trẻ cả ở lớp cũng như ở nhà. Bên cạnh đó các cô thực hiện tốt việc xây dựng môi trường học tập xanh - sạch - đẹp, an toàn; tổ chức nhiều trò chơi vận động cho trẻ tham gia, luôn tăng cường lượng vận động cho trẻ hoạt động.Thực hiện chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo vệ sức khỏe, bảo đảm an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần, phòng tránh thương tích, dịch bệnh cho trẻ.