Sôi nổi các hoạt động của Đoàn thanh niên

Trường Mầm non B xã Đông Mỹ

 

 Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đến thế hệ trẻ, thế hệ thanh niên của đất nước. Bác đã căn dặn thanh niên: “Phải không sợ khổ, không sợ khó, luôn phải thực hiện đâu cần thanh niên có, đâu  khó có thanh niên”.

      Thật vậy, đoàn thanh niên Trường Mầm non B xã Đông Mỹ luôn là lực lượng xung kích, đầy năng động và nhiệt huyết, bằng bằng sức trẻ, bằng sự nỗ lực hết mình, đoàn thanh niên Trường Mầm non B xã Đông Mỹ đã và đang ngày đêm cố gắng thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu.

      Từ những ngày đầu thành lập trường Đoàn thanh niên Trường Mầm non B xã Đông Mỹ với rất ít số lượng đoàn viên. Nhưng bằng sức trẻ, sự tận tụy, chịu khó và sự sáng tạo vốn có của mình, các đoàn viên trong chi đoàn vẫn luôn sôi nổi trong từng hoạt động, không những thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn mà còn tham gia tích cực vào hoạt động đoàn nói chung và hoạt động đoàn thanh niên của xã Đông Mỹ nói riêng, góp phần không nhỏ vào sự phát triển chung Nhà trường.