Nguyễn Thị Thu HườngHiệu trưởng

Trình độ: Đại học phạm giáo dục mầm non

Thạc sỹ quản giáo dục

SĐT: 0969060990

Email: nguyenthithuhuong13@gmail.com 

hiệu trưởng năng động, sáng tạo, luôn tích cực đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều chỉnh các hoạt động của nhà trường
 

 

Nguyễn Thị Mai – Phó hiệu trưởng

Trình độ: Đại học phạm giáo dục mầm non

Chứng chỉ quản giáo dục

SĐT: 0389988028

Email: mainguyenthi271@gmail.com 

phó hiệu trưởng phụ trách công tác chăm sóc nuôi dưỡng. thường thay đổi thực đơn của trẻ phù hợp với mùa, kết hợp với giáo viên nhân viên nuôi dưỡng để thể tạo ra những mon ăn ngon, phù hợp với khẩu vị sở thích của trẻ;